ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & MEDIA RELATIONS | ΟΘΟΝΕΣ H/Y AOC previous | next

Η EXTROVERT |Business Communications έχει αναλάβει την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας για την παρουσία των οθονών AOC στην ελληνική αγορά που περιλαμβάνει την πλήρη λειτουργία γραφείου Τύπου και επαφής με τα ΜΜΕ. Η εξειδικευμένη εταιρία οθονών Η/Υ AOC είναι θυγατρική εταιρία της TPV Technology Limited, του μεγαλύτερου κατασκευαστή LCD οθονών στον κόσμο.