ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & MEDIA RELATIONS | ΟΘΟΝΕΣ H/Y PHILIPS previous | next

Η MMD, η κορυφαία εταιρία τεχνολογίας και brand license των Οθονών Philips, έχει αναθέσει στην EXTROVERT | Business Communications το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για την παρουσίαση των οθονών της στην ελληνική αγορά, που περιλαμβάνει πλήρη λειτουργία γραφείου Τύπου και επαφή με τα ΜΜΕ.