ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ previous | next

“Μήπως ξοδεύεις πολλά στο ρεύμα; Εξοικονόμησε για σένα!”

Τη διοργάνωση της καμπάνιας ενημέρωσης με θέμα την ενεργειακή απόδοση στην Ελλάδα ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (DG JUST) στην EXTROVERT, ως τοπικό συνεργάτη της Ecorys, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια σε επιλεγμένα κράτη – μέλη. Μέσα από χρήσιμες και απλές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, η καμπάνια ενημέρωσης της EE  είχε ως βασικό στόχο τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών, καθώς και την αλλαγή συμπεριφοράς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η EXTROVERT ανέλαβε τη στρατηγική και διαχείριση της ετήσιας καμπάνιας σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από ολοκληρωμένες ενέργειες επικοινωνίας με key stakeholders, συνεπές πρόγραμμα δημοσιότητας και επαφής με τα ΜΜΕ, διαχείρισης social media και website, διοργάνωσης roadshows και επισκέψεων σε σχολεία.