ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & WEBSITE | AGRAVIA previous | next

Δημιουργήσαμε  την εταιρική ταυτότητα της νέας Ολλανδικής εταιρίας AGRAVIA. Συγκεκριμένα σχεδιάσαμε το εταιρικό λογότυπο με τις βασικές εφαρμογές και δημιουργήσαμε  εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας ως επίσημο σημείο αναφοράς για την ορθή  χρήση του λογοτύπου σε κάθε εργαλείο επικοινωνίας.  Αναλάβαμε τον σχεδιασμό του εταιρικού website, τη δημιουργία του περιεχομένου και την τεχνική ανάπτυξη της ιστοσελίδας.